Kingscote Airport (KGC), Australia

Kingscote Airport Flight Routes

Kingscote Weather:

  • Airport Name: Kingscote Airport
  • Country Code: AU
  • City Code: KGC
  • Airport Code: KGC
  • Flightable: Active
  • Time Zone: Australia/Adelaide
  • Latitude: -35.709305
  • Longitude: 137.52332