Kastellorizo Airport (KZS), Greece

Kastellorizo Airport Flight Routes

Kastellorizo Weather:

  • Airport Name: Kastellorizo Airport
  • Country Code: GR
  • City Code: KZS
  • Airport Code: KZS
  • Flightable: Active
  • Time Zone: Europe/Athens
  • Latitude: 36.083332
  • Longitude: 29.333332