Urmia Airport (OMH), Iran

Urmia Airport Flight Routes

Nazluy-ye Jonubi Weather:

  • Airport Name: Urmia Airport
  • Country Code: IR
  • City Code: OMH
  • Airport Code: OMH
  • Flightable: Active
  • Time Zone: Asia/Tehran
  • Latitude: 37.662525
  • Longitude: 45.05877