Yuzhny Airport (TAS), Uzbekistan

Yuzhny Airport Flight Routes

Popular Flights from Yuzhny

DestinationDeparture dateFlight classFind Ticket

Namangan

02.09.2020

Economy

59

Samarkand

05.08.2020

Economy

59

Fergana

01.08.2020

Economy

59

Bukhara

15.07.2020

Economy

79

Termez

19.07.2020

Economy

98

Urgench

05.10.2020

Economy

118

Nukus

01.07.2020

Economy

121

Dushanbe

20.07.2020

Economy

152

Almaty

01.07.2020

Economy

174

Bishkek

29.08.2020

Economy

195

Popular Flights to Yuzhny

OriginDeparture dateFlight classFind Ticket

Samarkand

03.07.2020

Economy

58

Urgench

01.07.2020

Economy

119

Termez

23.05.2020

Economy

136

Almaty

01.07.2020

Economy

156

Nukus

22.05.2020

Economy

163

Bishkek

15.08.2020

Economy

193

Astana

06.07.2020

Economy

198

Shimkent

04.07.2020

Economy

202

Saint Petersburg

27.07.2020

Economy

226

Kazan

20.07.2020

Economy

230

Tashkent Weather:

  • Airport Name: Yuzhny Airport
  • Country Code: UZ
  • City Code: TAS
  • Airport Code: TAS
  • Flightable: Active
  • Time Zone: Asia/Tashkent
  • Latitude: 41.262714
  • Longitude: 69.26619